Badania kierowców zawodowych Łódź


Pracownia wykonuje badania dla kierowców zawodowych oraz amatorów:

 • kandydatów na kierowców,
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy – uprawniające do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego,
 • kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy, w tym przedsiębiorcy lub innej osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy,
 • kierowców skierowanych przez Policję w związku z:
  • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego,
  • przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych,
  • spowodowaniem wypadku drogowego.
 • przedstawicieli handlowych z prawem jazdy kat. B, prowadzących samochody w celach służbowych,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych (Pogotowia, Straży Pożarnej itd.),
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • osób starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami
  (po rocznej przerwie spowodowanej orzeczeniem negatywnym),
 • taksówkarzy,
 • kierujących tramwajem,
 • osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy,
 • osób wykonujących pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy, strażnicy miejscy / gminni),
 • operatorów wózków jezdniowych, suwnic i maszyn,
 • osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3,5m,
 • osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • osób wykonujących pracę na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością oraz stałym dużym dopływem informacji i gotowością do szybkiej reakcji,

Badani poddawani są procedurze oceny psychologicznej pod kątem funkcjonowania w zakresie procesów poznawczych, osobowości oraz sprawności psychofizycznej. Przechodzą zatem badania kwestionariuszowymi testami psychologicznymi oraz badania na aparaturze pomiarowej.