O pracowni


Jesteśmy prywatną placówką, która świadczy usługi z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy.
Zajmujemy się diagnostyką oraz orzecznictwem psychologicznym.

Pracownia dba o komfort i anonimowość swoich klientów podczas wykonywania badań.
Badania przeprowadzane są indywidualnie, w przyjaznej atmosferze.
Zapewniamy rzetelną informację dla osoby badanej na temat uzyskanych przez nią wyników.

Życzliwość oraz doświadczenie psychologa pomoże Państwu opanować stres, a samo badanie psychologiczne okaże się dodatkowo okazją do uzupełnienia, poszerzenia wiedzy o samym sobie, zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

  • Wykwalifikowany personel.
  • Krótki czas oczekiwania.
  • Konkurencyjne ceny.
  • Kompleksowe badania psychotechniczne i lekarskie.

Gabinet badania kierowców PsychoTEST został wpisany pod nr 10.108/2014 do rejestru placówek psychologicznych działających na terenie województwa łódzkiego uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Pracownia posiada wszelkie wymagane uprawnienia do wydawania odpowiednich orzeczeń, opinii, zaświadczeń.

Jest wyposażona w testy psychologiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną. Badania są przeprowadzane w oparciu o metodykę wydaną przez Instytut Transportu Samochodowego.
Nasza pracownia jest również zarejestrowana w WOMP w Łodzi co uprawnia nas do wykonywania psychologicznych badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy.


Serdecznie zapraszam
Anna Krajewska
psycholog transportu, właściciel